vakbekwaamheid

Eco-driving is de meest moderne manier van (vracht)auto rijden.
Het uitgangspunt daarbij is om op de meest effectieve manier brandstof te besparen.
Aangezien anticiperen en defensief rijden elementen zijn van eco-driving zaldaardoor ook de verkeersveiligheid worden verhoogd.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Dat iedereen zou moeten beschikken over een basiskennis EHBO staat als een paal boven water. Zo kan men ook als bestuurder helpen wanneer het nodig is. Op die manier draagt u bij aan de veiligheid van de ander weggebruikers.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Door klantgericht te communiceren dragen we bij aan het imago van het bedrijf. In bepaalde gevallen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan en verloopt de communicatie al eens minder vlot.
In deze opleiding bekijken we hoe we op een duidelijke en gepaste manier met klanten kunnen communiceren en hoe we dit door enkele praktische tips kunnen verbeteren.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

De taak van de chauffeur met betrekking tot de ladingbeveiliging is zo belangrijk
dat deze opleiding eigenlijk gewoon een “must” is voor iedereen.

Om een lading goed te kunnen zekeren, is het allereerst belangrijk een degelijk inzicht te hebben in de basisprincipes:
het voertuig, de lading en de natuurkundige krachten.
Deze theoretische basisbegrippen worden geĆÆllustreerd met talloze praktijkvoorbeelden.

Doelgroep: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

De reglementering over de rij- en rusttijden voor wegvervoer lijkt eenvoudig maar is het in de praktijk niet. Daarom benadert deze opleiding de problematiek niet alleen vanuit een theoretisch oogpunt, maar wordt Ć©Ć©n en ander aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt.

Vervolgens wordt ook aandacht aan het gebruik van de (digitale) tachograaf besteed. Door demonstraties en aanschouwelijke voorbeelden wordt het gebruik van de tachograaf aangeleerd.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

We frissen de kennis van de wegcode opnieuw op. We gaan dieper in op de ingevoerde nieuwigheden en er wordt speciaal aandacht besteed aan de specifieke reglementering voor het zwaar vervoer.

 Daarna gaan we uitgebreid in op het invullen van het Europeese aanrijdingsformulier aan de hand van enkele oefeningen.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN

Gebruik de onderstaande knop om je snel in te schrijven.

 

Schrijf je hier in.
WhatsApp chat