RijbewijZEN

Cat A1/A2/A Theorie

Eerst slagen voor theoretisch examen !!!
Theoriecursus in de rijschool (12u) OF zelfstudie.

Cat A1/A2/A de motorrijbewijzen

Vanaf 1 mei 2013 zijn er nieuwe categorieën voor het motorrijbewijs.
Je leeftijd bepaalt met welke categorie je kan starten!

CATEGORIEEN
Rijbewijs A1
= vanaf 18 jaar (max. 125 cc en 11 kW)
Rijbewijs A2 = vanaf 20 jaar (max. 35 kW)
Rijbewijs A = vanaf 24 jaar (onbeperkt vermogen vanaf 35 kW)
Rijbewijs B “code 372” = 2 jaar rijbewijs B in bezit (voertuigen catg. A1)

 

 Voor einde 1988 = elke motorfiets of scooter toegelaten
1989 – 1/5/2011 = toegelaten zonder rijlessen
NA 1/5/2011 = toegelaten mits 4 uur rijles (zonder examen) => € 285,00 

 

Cat A1/A2/A Praktijk

OPTIE 1: 9 h opleiding
VERPLICHT !
Na 9 h praktijkles
=> eerst slagen voor examen privaat terrein DAN attest voorlopig rijbewijs
= 1 jaar geldig

Praktisch examen na min. 1 maand stage met eigen motor
€ 675,00

 

OPTIE 2: 12 h opleiding
Verplichte 9 h praktijk + 3 h extra praktijk
en met motor en begeleiding van rijschool naar examen.

 

 STAGE NIET VERPLICHT !
€ 935,00

 

Cat A1/A2/A Praktijk geleidelijke toegang

 

=> GEEN THEORIE

A1 (min. 2 jaar) => A2
A2 (min. 2 jaar) => A

Om over te gaan naar een zwaardere categorie, ben je verplicht minstens 4 h praktijkles te volgen met de motor van de rijschool.
Onmiddellijk volledig praktisch examen afleggen onder begeleiding van de rijschool
€ 415,00 (4 h + ex.begel. PT + OW)

 

A1 => rechtstreeks naar A
Basisopleiding (9 h of 12 h) + minimum 24 jaar !!!

Cat AM Theorie

Eerst slagen voor theoretisch examen !!!

Theoriecursus in de rijschool (12u) OF zelfstudie

Cat AM Praktijk

=> GEEN voorlopig rijbewijs meer !!!
Na theorie-examen verplicht minstens 4 h praktijkles in de rijschool + met bromfiets en begeleiding van rijschool naar examen
(enkel privaat terrein)
€ 250,00

 

Cat B Theorie

 

Vanaf 17 jaar
Theoriecursus in de rijschool € 120,00 OF zelfstudie.

 

Cat B Praktijk

Voorlopig rijbewijs MET begeleider VANAF 17 jaar.

 

OPTIE 1 Basisopleiding

 • 6 uur praktijkles
 • 36 maanden geldig
 • steeds met begeleiding

 

examen: na 9 maanden stage + min. 18 jaar

 

€ 402,00

 

OPTIE 2 Uitgebreide opleiding

 

 • 12 uur praktijkles
 • 36 maanden geldig
 • steeds met begeleiding
 • examen: na 9 maanden stage + min. 18 jaar

 

OPSLPITSBAAR:
bv. 10 u + 2 u als herhaling voor het examen
€ 774,00

 

OPTIE 3 Doorgedreven opleiding

 • 20 uur praktijkles
 • 36 maanden geldig
 • steeds met begeleiding
 • examen: na 9 maanden stage + min. 18 jaar

 

OPSLPITSBAAR:
bv. 12 u + 6 u +2 u als
herhaling voor het examen
€ 1270,00

 

Voorlopig rijbewijs ZONDER begeleider VANAF 18 jaar
= Doorgedreven opleiding
20 uur praktijkles
* 18 maanden geldig
* ALLEEN rijden
examen:
na 9 maanden stage
€ 1270,00

 

Cat B bij ALLE opleidingen

 

Ook lessen met automatische versnellingsbak mogelijk !

Cat BE Theorie

 

Geen theoretisch examen af te leggen !

 

Cat BE Praktijk

 8 h praktijklessen
+ praktijkexamen afleggen met samenstel en begeleiding rijschool

€ 875

Categorie C ZONDER vakbekwaamheid

 Theoriecursus

€ 100

Praktijkles 8 uur + examenbegeleiding

€ 881

Categorie C MET vakbekwaamheid

Theoriecursus

€ 250

Praktijkles 14 uur + examenbegeleidingen

€ 1695

CATEGORIE CE ZONDER vakbekwaamheid

Cat CE Praktijk

12h praktijklessen
+ praktijkexamen afleggen met vrachtwagen en begeleiding rijschool
€ 1.490,00

Cat CE Theorie

Geen theoretisch examen afleggen

Cat CE geneeskundige schifting

In bezit zijn van geldige geneeskundige schifting rijbewijs C

CATEGORIE CE MET vakbekwaamheid

Sinds 10 september 2009 is de wetgeving catg. CE veranderd!
Iedere PROFESSIONELE vrachtwagenbestuurder moet nu beschikken over een attest voor VAKBEKWAAMHEID.

De vakbekwaamheid is NIET VAN TOEPASSING OP bestuurders van:

 • voertuigen gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor PRIVEdoeleinden
 • voertuigen gebruikt voor (zelfs indien MTM > 7,5 ton):
  1. vervoer van materiaal, apparatuur of machines
  2. die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft
  3. dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
   => er moet aan deze 3 voorwaarden TEGELIJKERTIJD voldaan worden om van de uitzondering te kunnen genieten!!!

DUS: VRIJSTELLINGEN voor loodgieters, kermisexploitanten, marktkramers, tuinders, … (vervoer = bijkomstig aan hoofdbezigheid)

 • voertuigen met een toegelaten max. snelheid van ten hoogste 45km/u
 • voertuigen gebruikt door strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer en diensten van de openbare orde
 • voertuigen gebruikt bij noodtoestanden en reddingsoperaties
 • voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.

Voor een opleiding moet je 21 jaar zijn en een definitief rijbewijs C hebben!

Cat CE Theorie met vakbekwaamheid

Eerst slagen voor theoretisch examen !!!

Theoriecursus vakbekwaamheid in de rijschool (3daagse dagopleiding) OF zelfstudie
Volgende cursus theorie op:
€ 250,00

Cat CE geneeskundige schifting

In bezit zijn van geldige geneeskundige schifting rijbewijs C

Cat C Praktijk (14 h – opgesplitst)

8 h praktijklessen manoeuvres + proef basiskwalificatie
=> praktijkexamen afleggen met vrachtwagen en begeleiding rijschool voor dit gedeelte
+
6 h praktijklessen openbare weg
=> praktijkexamen afleggen met vrachtwagen en begeleiding rijschool voor dit gedeelte
€ 1.705,00

Cat G Theorie

Eerst slagen voor theoretisch examen !!!
Minimum leeftijd
= 15 jaar en 9 maand

Inschrijvingen voor de Theorie verlopen via het inschrijvings formulier , vermeld de datum en cursus in de opmerking bij het inschrijvings formulier
Cat G Praktijk
Minimumleeftijd
= 16 jaar

Via rijschool OF vrije begeleiding

Categorie G Praktijk

Verplicht voor iedereen die een landbouwvoertuig bestuurt op de openbare weg behalve bestuurders geboren voor 1 oktober 1982

Bestuurders geslaagd voor theoretisch examen landbouwrijgetuigschrift en rijbewijs behaald voor 15 september 2006 kunnen rijbewijs G afhalen zonder examens.

Tot 31 december 2008 niet verplicht voor traject hoeve-veld.

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN

Gebruik de onderstaande knop om je snel in te schrijven.

 

Schrijf je hier in.
WhatsApp chat